ชัค แอนด์ บัค

แม่ของบัคไอและเสียชีวิต ที่ปลดปล่อยเขาจากวัยเด็กของเขาซ<span class="dots"> … </span><span class="link-more"><a href="https://www.janetturner.org/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%84-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%84/" class="more-link">Read more <span class="screen-reader-text">"ชัค แอนด์ บัค"</span></a></span>